Společnost Františka Doubravského

Úvod
František Doubravský
Skladby
KontaktyFrantišek Doubravský (1790-1867)

Do roku 1995 nemělo město Lomnice nad Popelkou tušení o tom, že v první polovině 19. století zněly z kůru tamního kostela sv. Mikuláše skladby Františka Doubravského komponované speciálně pro různé místní události. K objevení díla „ztraceného“ autora došlo vlastně náhodou a jenom náhodou také krabice s notovými rukopisy neskončila v kamnech nebo v zapomnění. Některé skladby možná měly menší štěstí a jejich rukopisy jsou již nenávratně ztraceny. Občas však narazíme na další notový materiál, takže můžeme stále doufat v objevení dosud neznámých skladeb.

Velkou zásluhu na „záchraně“ díla Františka Doubravského má Mgr. Antonín Brázdil, který také spolupracoval s doc. Jiřím Zahradníkem na transkripci skladeb pro soubor Collegium musicum Český ráj.

František Doubravský působil v Lomnici nad Popelkou jako učitel a regenschori, stal se prvním dirigentem lomnického pěveckého sboru Bořivoj, který byl založen roku 1862 a působí dodnes.

Doubravského jako skladatele bychom mohli přiřadit k tradici českých kantorů (respektive k jejich pokračovatelům). Jeho dílo tedy z historického i uměleckého hlediska představuje zajímavou směsici. „Stará česká hudba“ (v barokním formátu, s prvky lidové tvorby) se prolíná s novějšími vlivy.